Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Žiline Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žilina

Kontakt

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Žiline
ul. Andreja Kmeťa 17
010 01 Žilina
Tel.: 041/5074215
Fax: 041/5007622
E-mail: opr.za@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Pavol Hrebeňár (Vedúci odboru prvostupňového rozhodovania)
Tel.: 041/5074215
Mobilný telefón: 0910891038
E-mail: pavol.hrebenar.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: vedúci odboru
Ing. Andrea Dodeková (Radca)
Tel.: 041/5074212
E-mail: andrea.dodekova.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: sekretariát, individuálne reštitučné nároky
Ing. Helena Baumgartnerová (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074214
E-mail: helena.baumgartnerova.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: bonitácia pôdy, reštitučné nároky spoločenstiev
Ing. Mária Chovanová (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074211
E-mail: maria.chovanova.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Ing. Alena Vojvodová (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074210
E-mail: alena.vojvodova.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy
Ing. Helena Majková (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074216
E-mail: helena.majkova.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy
Ing. Dana Sokolovská (Samostatný radca)
Tel.: 041/5074211
E-mail: dana.sokolovska.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Bc. Alena Hreusová (Hlavný referent)
Tel.: 041/5074214
E-mail: alena.hreusova.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: bonitácia pôdy, reštitučné nároky spoločenstiev
Miroslava Müller (Hlavný referent)
Tel.: 041/5074213
E-mail: miroslava.muller.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: individuálne reštitučné nároky
Ing. Ľubomír Butko (Odborný radca)
Tel.: 041/5074218
E-mail: lubomir.butko.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: individuálne reštitučné nároky
Ing. Ján Štrajcher (Odborný radca)
Tel.: 041/5074217
E-mail: jan.strajcher.pza@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre