Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Ružomberok

Oznamy / Reštitúcie podľa zákona č. 229/1991 Zb.

05/04/07 konanie podľa z. č. 229/1991 Zb.

Individuálne nároky fyzických osôb

Počet uplatnených nárokov na vydanie

249

Počet vybavených (ukončených) nárokov – listom

137

Počet vybavených (ukončených) nárokov – rozhodnutím

112

Počet čiastočne vybavených nárokov

0

Počet nevybavených nárokov

0

Počet právoplatných rozhodnutí

155

Počet oprávnených osôb (§4)

203

údaje platné k 30.06.2013Fyzické osoby v rámci spoločenstiev

Počet spoločenstiev, ktorých členovia si uplatnili nárok

21

Počet oprávnených osôb, ktorí si uplatnili nárok (členovia spoločenstva)

3448

Počet vybavených (ukončených) nárokov - listom

11

Počet vybavených (ukončených) nárokov - rozhodnutím

7

Počet čiastočne vybavených nárokov

3

Počet nevybavených nárokov

0

Počet právoplatných rozhodnutí

151

Počet oprávnených osôb (§4)

3134

údaje platné k 30.06.2013

Ubytovanie v Nitre