Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Faktúry

24/02/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.02.2012 - 15.02.2012

08/02/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.01.2012 - 30.01.2012

08/02/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica

Obdobie 23.11.2011 - 31.12.2011

08/02/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica

Obdobie 26.05.2011- 22.11.2011

21/07/11
Faktúry KPÚ Banská Bystrica

Obdobie 21.04.2011 - 25.05.2011

21/07/11
Faktúry KPÚ Banská Bystrica

Obdobie 01.01.2011 - 20.04.2011

Ubytovanie v Nitre