Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Objednávky

21/01/13
Objednávky OPÚ BB 2013

Obdobie 01.01.2013-03.07.2013

30/08/12
Objednávky KPÚ BB 2012

Obdobie 01.01.2012-31.12.2012

08/06/11
Objednávky KPÚ Banská Bystrica

Obdobie od 01.01.2011 – 28.12.2011

Ubytovanie v Nitre