Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Faktúry

05/08/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.07.2013 - 31.07.2013

09/07/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013

03/06/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013

06/05/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013

05/04/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013

01/03/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013

07/02/13
Faktúry OPÚ v Banskej Bystrici za rok 2013

Obdobie 01.01.2013 - 31.01.2013

03/01/13
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012

05/12/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012

07/11/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012

02/10/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012

06/09/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012

06/08/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 16.07.2012 - 31.07.2012

24/07/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.07.2012 - 15.07.2012

13/07/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012

08/06/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.05.2012 - 30.5.2012

10/05/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

10/05/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 16.03.2012 - 31.03.2012

27/03/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 01.03.2012 - 15.03.2012

06/03/12
Faktúry KPÚ Banská Bystrica za rok 2012

Obdobie 16.02.2012 - 29.02.2012

Ubytovanie v Nitre