Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice-okolie

Pozemkové úpravy

10/03/09
Základné vysvetlenie obsahu pozemkových úprav realizovaných podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
V prílohe sú základné informácie o obsahu pozemkových úprav realizovaných podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
12/01/06
Prebiehajúce prípravné konania Pozemkových úprav
V súčasnosti ObPÚ Košice - okolie ukončil prípravné konania pozemkových úprav v katastrálnych územiach Paňovce, Cestice, Čakanovce, Malá Lodina, Veľká Lodina, Boliarov, Ploské, Sokoľ. V súčasnosti prebiehajú prípravné konania PÚ v k. ú. Beniakovce, Ďurkov, Komárovce, Košický Klečenov, Kecerovský Lipovec, Budulov, Moldava nad Bodvou a Zádiel.
27/03/06
Prípravné konanie pozemkových úprav Budulov a Moldava nad Bodvou
Dňa 24. marca 2006 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie vlastníkov pozemkov v katastrálnych územiach Moldava nad Bodvou a Budulov. V prílohe sú zverejnené snímky prezentácie ObPÚ na tomto zhromaždení a sútlač máp z k. ú Moldava nad Bodvou a Budulov - z elaborátu KN a ÚO (katastra nehnuteľnoastí a určeného operátu), slúžiace na zistenie hranice obvodu pozemkových úprav
Ubytovanie v Nitre