Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Rožňave Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Rožňava

Pozemkové úpravy / Krásnohorské Podhradie - lokalita Rómska osada

07/06/10
Rozhodnutie o zastavení konania

Dňa 14.05.2010 bolo vydané Rozhodnutie o zastavení konania JPÚ k. ú. Krásnohorské Podhradie lokalita rómska osa Č. sp. A/2010/00146-008, 010, 011 - ZVO

21/10/08
Nariadenie prípravného konania

Dňa 10.10.2008 vydané Nariadenie prípravného konania vo veci jednoduchých pozemkových úprav ev. č. 2008/001735 podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. v platnom znení. Rozhodnutie právoplatné odo dňa 21.11.2008

Ubytovanie v Nitre