Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Kežmarku Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Kežmarok

Pozemkové úpravy

29/10/12
Projekty pozemkových úprav

Projekty PÚ v pôsobnosti ObPÚ Kežmarok - stav k 29.10.2012

 

Rozpracované projekty PÚ

Okres Projekt PÚ Číslo

Dátum nariadenia

(začatia)

Dátum právoplatnosti  
 Kežmarok Bušovce  26169/001/2001 03.12.2001 21.01.2002  
  Spišská Belá  707-001/2002 09.01.2002 15.02.2002  
  Slovenská Ves  705-001/2002 07.01.2002 15.02.2002  
  Kežmarok  8904-001/2002 23.01.2002 07.03.2002  
  Žakovce 9682-001/2002 28.01.2002 21.03.2002  
  Huncovce  25677-001/2001 26.11.2001 27.12.2001  
  Veľká Lomnica 13679-001/2000 06.06.2000 11.07.2000  
  Vojňany 703-001/2002 03.01.2002 18.02.2002  
  Podhorany  704-001/2002 04.01.2002 18.02.2002  
  Ľubica 11706-001/2002 18.02.2002 27.03.2002  

Ukončené projekty PÚ
Okres Projekt PÚ Číslo

Dátum nariadenia

začatia

Dátum zápisu do KN
 Kežmarok  Malý Slavkov 10379-001/2002 29.01.2002  
   Mlynčeky 806-001/2002 08.01.2002  31.08.2012
   Stážky 9573-001/2002 25.01.2002  31.03.2012
   Toporec 11330-001/2002 11.02.2002  31.07.2012
 

 

Ubytovanie v Nitre