Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Pozemkové úpravy / Pitelová

30/11/12
PPÚ k.ú. Pitelová - Schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová podľa § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

15/08/12
PPÚ k.ú. Pitelová - Plán prechodu na nové hospod.

Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová

10/08/12
PPÚ k.ú. Pitelová - Nariadenie vykonania PPÚ

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

27/06/12
PPÚ k.ú. Pitelová - Schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav pre katastrálne územie Pitelová v zmysle § 2 ods. 1 písm. f ) zákona č. 330/1991 Zb.

12/04/12
PPÚ k.ú. Pitelová - Zverejnenie PPÚ

Oznámenie o zverejnení projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Pitelová - Platnosť ZUNP

Oznámenie o platnosti zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová

15/07/10
PPÚ k.ú. Pitelová - Zverejnenie VZFU

Oznámenie o zverejnení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb.

15/07/10
PPÚ k.ú. Pitelová - Schválenie RPS

Schválenie registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.

21/09/09
PPÚ k.ú. Pitelová - Zverejnenie ZUNP

 Oznámenie o zverejnení zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v katastrálnom území Pitelová v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb.

21/09/09
PPÚ k.ú. Pitelová - Schválenie VZFU

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčeného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav katastrálnom území Pitelová podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. 

25/05/09
PPÚ k.ú. Pitelová - Zverejnenie RPS

Oznámenie o zverejnení registra pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

23/01/09
Evidenčná karta PPÚ k.ú. Pitelová

Evidenčná karta PPÚ k.ú. Pitelová

02/04/07
PPÚ k.ú. Pitelová - Nariadenie PÚ

Nariadenie pozemkových úprav v k.ú. Pitelová v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb.

Ubytovanie v Nitre