Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Revúcej Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Revúca

Pozemkové úpravy

10/08/07
Pozemkové úpravy v okrese Revúca - stav k 15.02.2013

 

UKONČENÉ PROJEKTY POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Katastrálne územie Názov projektu Dátum začatia Dátum ukončenia
(zápis do katastra
nehnuteľností)
Levkuška PPÚ LEVKUŠKA 02.02.2004 13.10.2008
Rašice PPÚ RAŠICE 01.07.2003 03.11.2008
Železné PPÚ ŽELEZNÉ 26.06.2006 05.03.2010
Starňa PPÚ STARŇA 26.06.2006 28.06.2010
Višňové PPÚ VIŠŇOVÉ 12.04.2005 21.10.2010
Polina PPÚ POLINA 12.04.2005 17.12.2010
Skerešovo PPÚ SKEREŠOVO 12.04.2005 14.07.2011
Strelnice PPÚ STRELNICE 12.04.2005 02.12.2011
Chvalová PPÚ CHVALOVÁ 12.04.2005 11.01.2012
Gemerská Ves PPÚ GEMERSKÁ VES 12.04.2005 02.10.2012
Držkovce PPÚ DRŽKOVCE 12.04.2005 18.12.2012 

VYKONÁVANÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Katastrálne územie Názov projektu Dátum začatia
Gemer PPÚ GEMER 12.04.2005
Tornaľa PPÚ TORNAĽA 26.06.2006
Behynce PPÚ BEHYNCE 12.03.2009
Otročok PPÚ OTROČOK 10.03.2009
Žiar PPÚ ŽIAR 18.03.2009


 

PRÍPRAVNÉ KONANIA POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Katastrálne územie Dátum oznámenia o nariadení
konania o začatí pozemkových úprav
 Súčasný stav
Jelšava 15.12.2009 Ukončené
Gemerský Milhosť 28.11.2011 Ukončené
Mikolčany 12.12.2011 Ukončené
Nováčany 12.12.2011 Ukončené
Jelšavská Teplica 03.01.2012 Ukončené

 

Hore

 

PRIESKUMY ZÁUJMU
Katastrálne územie Dátum oznámenia o prieskume záujmu  Súčasný stav
Chyžné 16.01.2013 Prebieha
Kopráš 18.01.2013 Prebieha

Mokrá Lúka

21.01.2013 Prebieha
Mníšany 24.01.2013 Prebieha
Revúcka Lehota 13.02.2013 Prebieha
Lubeník 25.02.2013 Prebieha

 

Hore

 

Ubytovanie v Nitre