Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Brezne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Brezno

Pozemkové úpravy

02/11/06
Pozemkové úpravy v okrese BREZNO

VYKONÁVANÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Katastrálne územie

Názov projektu

Dátum začatia

Jasenie

21.02.2005
Dolná Lehota
21.02.2005

Horná Lehota

21.02.2005

 

UKONČENÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Katastrálne územie

Názov projektu

Dátum začatia

Dátum ukončenia
(zápis do katastra nehnuteľností)

Podbrezová

PPÚ Podbrezová

30.07.2003

13.07.2009

 

PRÍPRAVNÉ KONANIA POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Katastrálne územie

Dátum oznámenia o nariadení konania
o začatí pozemkových úprav

Súčasný stav

Predajná

05.11.2004

Ukončené

Brezno - Rohozná

16.07.2007

Ukončené

 

Grafický prehľad pozemkových úprav v okrese BREZNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytovanie v Nitre