Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Ružomberok

Pozemkové úpravy

04/04/07
Projekty pozemkových úprav v pôsobnosti ObPÚ v Ružomberku

Rozpracované projekty pozemkových úprav

Okres

Katastrálne územie

Dátum začatia projektu

Termín ukončenia projektu

Ružomberok

Kalameny

24.04.2009

30.08.2014

Ružomberok

Martinček

24.04.2009

30.06.2014

Ružomberok

Valaská Dubová

Prípravné konanie


Ružomberok

Potok

Prípravné konanie


Ružomberok

Švošov

Prípravné konanie


Ružomberok

Liptovské Revúce

Prípravné konanie


Ružomberok

Likavka

Prípravné konanie


Ružomberok

Bešeňová

Prípravné konanie


Jednoduché pozemkové úpravy

Okres

Katastrálne územie

Dátum začatia projektu

Termín ukončenia projektu

Ružomberok

Liptovské Revúce

04.02.2011

31.10.2013

Ružomberok

Komjatná

22.07.2013Ukončené projekty pozemkových úprav

Okres

Katastrálne územie

Dátum začatia projektu

Dátum zápisu do KN

Ružomberok

Liptovská Osada

01.07.2003

17.10.2011

Ružomberok

Liptovská Štiavnica

21.04.2004

03.07.2012
aktualizované 22.07.2013

Ubytovanie v Nitre