Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Pozemkové úpravy

25/04/07
Projekty pozemkových úprav v pôsobnosti ObPÚ Nitra

 

Okres Katastrálne územie Dátum začatia Dátum ukončenia
Nitra Melek 01.07.2003 18.01.2011
" Lužianky 01.03.2004 30.01.2012
" Veľký Báb 01.02.2005 05.02.2013 
" Malý Báb 01.06.2005 28.12.2011 
" Klasov 02.05.2006 06.09.2012
" JPÚ Malý Cetín 28.01.2010 02.03.2011
Zlaté Moravce Vieska nad Žitavou 01.07.2003 24.11.2010
" Veľké Vozokany 03.03.2004 12.12.2011
" Malé Vozokany 31.01.2005 27.08.2012
" Ladice 10.05.2005 09.03.2012

 

Ubytovanie v Nitre