Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy / JPÚ Malé Kozmálovce Jutrá

31/03/17
JPÚ Malé Kozmálovce - Jutrá - jednoduché pozemkové úpravy
20/02/17
Schválenie vykonania - JPÚ Malé Kozmálovce - Jutrá - jednoduché pozemkové úpravy
20/06/16
RP - Rozdeľovací plán - JPÚ Malé Kozmálovce - Jutrá - jednoduché pozemkové úpravy
09/12/15
Schválenie - RPS - Register pôvodného stavu
01/10/15
Zverejnenie RPS - JPÚ Malé Kozmálovce - Jutrá - jednoduché pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre