Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Leviciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Levice

Pozemkové úpravy

02/04/07
Projekty pozemkových úprav v pôsobnosti OÚ Levice PLO
 
Okres Katastrálne územie Dátum začatia
Levice Ipeľské Úľany 4.7.2003 - zapísané do KN 26.7.2010
Levice Čaka 15.3.2004 - zapísané do KN 11.10.2010
Levice Nýrovce 22.3.2005 - zapísané do KN 12.02.2014
Levice Bielovce 1.6.2005 - zapísané do KN 1.04.2014
Levice Ipeľský Sokolec 1.6.2005 - zapísané do KN 6.10.2014
Levice Lontov 1.6.2005 - zapísané do KN 20.11.2012
Levice Šalov 1.6.2005 - zapísané do KN 23.8.2013
Levice Sazdice 1.6.2005 - zapísané do KN 24.4.2015
Levice Malé Šarovce 25.3.2009 - zapísané do KN 11.11.2014
Levice Veľké Šarovce 25.3.2009 - zapísané do KN 4.11.2014
Levice Tešmak 26.3.2009 - zapísané do KN 1.7.2015
Levice JPÚ Malé Kozmálovce 18.9.2014 - zapísané do KN 20.3.2017
Levice JPÚ Horný Tekovský Hrádok 26.3.2015 - zapísané do KN 20.8.2018
Levice JPÚ Medvecké 22.7.2015 - zapísané do KN 3.8.2018
Levice JPÚ Rybník 28.10.2016 - zapísané do KN 6.5.2019
Levice JPÚ Kalná 23.2.2018 - zapísané do KN 23.2.2022
Levice JPÚ Levice 19.7.2018 - zapísané do KN 26.10.2021
Levice JPÚ Vozokany nad Hronom 14.8.2018
Levice JPÚ Čajkov 1.10.2018
Levice JPÚ Svodov, Mikula, Kukučínov 4.3.2019
Levice JPÚ Ondrejovce 20.5.2019
Levice JPÚ Bajka 6.6.2019
Levice JPÚ Tehla 9.9.2019
Levice Veselá 23.9.2020
Levice Malý Pesek 23.9.2020
Levice Tekovské Lužianky 23.9.2020
Levice Lula 23.9.2020
Levice Dolné Turovce 23.9.2020
Levice Stredné Turovce 23.9.2020
 
Ubytovanie v Nitre