Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Pozemkové úpravy

05/11/13
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Chotín

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Chotín bol ukončený  a 18.7.2013 zapísaný do KN.

05/11/13
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy

Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Veľké Kosihy bol ukončený  a 28.1.2013 zapísaný do KN

09/08/11
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Bohatá

Projekt pozemkových úprav v k.ú. Bohatá bol ukončený  a 25.5.2011 zapísaný do KN

23/04/07
Projekty pozemkových úprav
Zoznam prebiehajúcich konaní PÚ v pôsobnosti ObPÚ KN
prebiehajúce projekty PÚ

Nariadenie
prípravného konania

Nariadenie PPÚ plánované
ukončenie
Pozemkové úpravy v k.ú. Chotín 30.8.2002 30.7.2003 31.1.2013
Pozemkové úpravy v k.ú. Bohatá 24.2.2003 19.5.2004 31.1.2011
Pozemkové úpravy v k.ú. Iža 17.5.2004 2.6.2006 31.5.2013
Pozemkové úpravy v k.ú. Svätý Peter 26.11.2003 18.5.2009 31.1.2016
Pozemkové úpravy v k.ú. Martovce 20.7.2004 17.6.2009 31.3.2015
Pozemkové úpravy v k.ú. Hurbanovo 12.11.2008    
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Veľké Kosihy 15.10.2009  24.2.2010  
Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nesvady 7.2.2011  19.5.2011  
Pozemkové úpravy v k.ú. Čičov 1.2.2012    
Pozemkové úpravy v k.ú. Kameničná 1.2.2012    
Pozemkové úpravy v k.ú. Vrbová nad Váhom 1.2.2012    
Pozemkové úpravy v k.ú. Dulovce 1.2.2012    
Pozemkové úpravy v k.ú. Šrobárová 1.2.2012    
Pozemkové úpravy v k.ú. Krátke Kesy 1.2.2012    
Ubytovanie v Nitre