Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Jasenica

26/04/13
Schválenie ZUNP

Schválenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) - znenie ZUNP, oznámenie o platnosti ZUNP

30/10/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Jasenica.

30/10/12
Schválenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Jasenica.

15/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - technická správa a výsledné mapy

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Jasenica.

15/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Jasenica - verejná vyhláška

10/02/12
Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) projektu pozemkových úprav v k.ú. Jasenica
Schválenie RPS Jasenica
05/04/11
Rozhodnutie o zverejnení registra pôvodného stavu v PPÚ Jasenica
Rozhodnutie o zverejnení registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jasenica
Ubytovanie v Nitre