Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy / PPÚ Ďurďové

26/04/13
Návrh ZUNP - oznámenie o platnosti

Oznámenie o platnosti návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) v projekte pozemkových úprav v k.ú. Ďurďové.

17/10/12
Zverejnenie návrhu ZUNP

 Zverejnenie návrhu zásad pre umiestnenie nových pozemkov (ZUNP) pre projekt pozemkových úprav v k.ú. Ďurďové

17/10/12
Schválenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Ďurďové.

15/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - technická správa a výsledné mapy

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Ďurďové

15/03/12
Zverejnenie VZFUÚ - verejná vyhláška

 Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) projektu pozemkových úprav v k.ú. Ďurďové - verejná vyhláška

10/02/12
Schválenie registra pôvodného stavu (RPS) projektu pozemkových úprav v k.ú. Ďurďové
Schválenie RPS Ďurďové
05/04/11
Vyhláška o zverejnení registra pôvodného stavu v PPÚ Ďurďové
Vyhláška o zverejnení registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ďurďové
Ubytovanie v Nitre