Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Pozemkové úpravy

05/10/12
PPÚ - súhlas vlastníka na vyrovnanie v peniazoch (tlačivo)

 Súhlas vlastníka na vyrovnanie v peniazoch za spoluvlastnícke podiely k pozemkom nachádzajúcim sa v obvode projektu pozemkových úprav.

28/12/10
PPÚ Jasenica


obec: Jasenica
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 10.04.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava

17/02/10
JPPÚ Dubnica nad Váhom

jednoduchý projekt pozemkových úprav Priemyselný park Dubnica nad Váhom

Obec: Dubnica nad Váhom

Okres: Ilava

začiatok: 9.2.2010

zhotoviteľ: Geometra, s.r.o., Trenčín
 

01/06/09
PPÚ Kardošova Vieska


obec: Domaniža
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 18.02.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava

01/06/09
PPÚ Ďurďové

obec: Ďurďové
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 18.02.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava
01/06/09
PPÚ Čelkova Lehota

obec: Čelkova Lehota á
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 18.02.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava
01/06/09
PPÚ Bodiná

obec: Bodiná
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 18.02.2009
Zhotoviteľ PPÚ: GEOMETRA s.r.o., Nám. Sv. Anny č. 1, Trenčín
30/01/06
PPÚ Zubák


obec: Zubák
okres: Púchov
dátum začatia: 12.02.2004
zhotoviteľ PPÚ: GeoArc združenie, Nám. A.Hlinku, Pov. Bystrica

30/01/06
PPÚ Zbora


obec: Dohňany
okres: Púchov
dátum začatia: 1.07.2003
zhotoviteľ PPÚ: AGROPROJEKT Žilina s.r.o., Bytčická cesta 32, Žilina

30/01/06
PPÚ Klobušice


obec: Ilava
okres: Ilava
dátum začatia: 14.10.2003
zhotoviteľ PPÚ: GEODETIKA, Geodetická kancelária, Ing. Jozef Piroha, Hradište p.Vr. č. 310

30/01/06
PPÚ Tuchyňa

obec: Tuchyňa
okres: Ilava
dátum začatia: 1.07.2003
zhotoviteľ PPÚ: GEOPARTNER s.r.o., Hartignerova 8, Bratislava
30/01/06
PPÚ Slopná

obec: Slopná
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 20.06.2005
zhotoviteľ PPÚ: Geomer PÚ, s.r.o., Ružová dolina 29, Bratislava
30/01/06
PPÚ Záskalie

obec: Záskalie
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 1.12.2003
zhotoviteľ PPÚ: GEODÉZIA Bratislava a.s., Pekná cesta 15, Bratislava
27/01/06
PPÚ Podskalie


obec: Podskalie
okres: Považská Bystrica
dátum začatia: 14.07.2003
Zhotoviteľ PPÚ: GEOMETRA s.r.o., Nám. Sv. Anny č. 1, Trenčín

Ubytovanie v Nitre