Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Pozemkové úpravy / Kočovce

02/04/09
zverejnenie rns kočovce

PPU kočovce - zvererjnenie rns a rp

Ubytovanie v Nitre