Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Senici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Senica

Pozemkové úpravy

23/07/10
Projekty pozemkových úprav

 

Projekty pozemkových úprav v okrese Senica
 

 
Dátum podpisu zmluvy
Predpokladané ukončenie PPÚ
Zápis PPÚ do katastra nehnuteľností
PPÚ Rohov
30.6.2003
31.1.2009
10.10.2008
PPÚ Plavecký Peter
18.12.2003
30.6.2009
14.12.2009
PPÚ Prievaly
18.12.2003
31.1.2011
23.5.2011 
PPÚ Hlboké
18.5.2006
31.3.2014
 
PPÚ Hradište pod Vrátnom
18.5.2006
31.10.2014
 
PPÚ Dojč
10.2.2009
31.10.2016
 
PPÚ Borský Svätý Jur
10.2.2009
31.3.2016
 

 
Projekty pozemkových úprav v okrese Skalica
 

 
Dátum podpisu zmluvy
Predpokladané ukončenie PPÚ
Zápis PPÚ do katastra nehnuteľností
PPÚ Skalica
2001
02/2005
2.8.2005
PPÚ Letničie a Rúbanice
18.5.2006
31.5.2012
29.5.2012 
PPÚ Petrova Ves a Primoravské lúky
18.5.2006
31.8.2014
 
PPÚ Unín a Sedlište
13.2.2009
31.3.2015
 

 
Ubytovanie v Nitre