Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Galante Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Galanta

Pozemkové úpravy

03/10/07
Projekty pozemkových úprav v pôsobnosti OPÚ v Galante

k.ú. Dolné Saliby
k.ú. Hody - zapísané do katastra nehnuteľností 17.12.2009
k.ú. Ostrov - zapísané do katastra nehnuteľností 28.10.2008
k.ú. Matúškovo
k.ú. Dolný Chotár - JPÚ v lokalite hon "Za vodou" 

k.ú. Mostová - JPÚ v lokalite "Lúka pri kostole"  

                                                                                              

Ubytovanie v Nitre