Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Dunajská Streda

Pozemkové úpravy

Ubytovanie v Nitre