Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Pozemkové úpravy

17/09/11
POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OKRESE BRATISLAVA
PRÍPRAVNÉ KONANIA
 katastrálne územie  názov projektu dátum začatia

súčasný stav

 Devín, lokalita Nové sady JPÚ Devín 22.02.2010 nariadené prípravné konanie (13.09.2011)
Vajnory, lokalita Nemecká dolina JPÚ Vajnory 20.12.2010 nariadenie prípravného konania (20.05.2013)

 

 

 
PREBIEHAJÚCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY
katastrálne územie názov projektu dátum začatia
Dúbravka, lokalita Hrubá Lúka JPÚ Hrubá Lúka  04.08.2009
 Čunovo, lokalita Konopiská JPÚ Čunovo 05.09.2011
 Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves JPÚ Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves 21.12.2009
Lamač JPÚ Lamač 24.09.2010
Podunajské Biskupice, lokalita Prvý diel JPÚ Podunajské Biskupice nariadené prípravné konanie (26.04.2011)
Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné JPÚ DNV 21.03.2012

 

 

UKONČENÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
katastrálne územie názov projektu dátum začatia dátum zápisu projektu do KN
 Vinohrady, lokalita Drienovec  JPÚ Vinohrady 18.12.2009 13.09.2011
Rača, lokalita Krátke JPÚ Rača 23.01.2009  
Vrakuňa, lokalita Horná Tabuľa JPÚ Vrakuňa    
Čunovo PÚ Čunovo 30.06.2003  

 

Ubytovanie v Nitre