Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Slobodný prístup k informáciám

Sadzobník poplatkov

RozmnožovanieCena
vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 2.60 €
vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 3.90 €
vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 5.10 €
vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 7.70 €
Informácia poskytnutáCena
na diskete 1ks 30.00 €
na CD ROM 1ks 70.00 €
ObálkaCena
formát A6 - 1ks 0.60 €
formát A5 - 1ks 1.20 €
formát A4 - 1ks 2.30 €
Ubytovanie v Nitre