Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Slobodný prístup k informáciám

Sadzobník poplatkov

RozmnožovanieCena
vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0.08 €
vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 0.13 €
vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 0.17 €
vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 0.27 €
Informácia poskytnutáCena
na diskete 1 ks 0.50 €
na CD ROM 1ks 1.00 €
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 999.99 €
e-mailom a telefonicky-bezplatne 0.00 €
ObálkaCena
formát A6 - 1ks 0.03 €
formát A5 - 1ks 0.06 €
formát A4 - 1ks 0.10 €
Žiadateľ môže uhradiť náklady takto:Cena
a./ poštovou poukážkou 0.00 €
b/ bezhotovostným prevodom na účet v banke 7000127177/8180 0.00 €
c/ v hotovosti do pokladne úradu KPÚ v pracovných dńoch v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 14.00 hod 0.00 €
d/ dobierkou 0.00 €
Ubytovanie v Nitre