Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/4723740, 048/430 64 90
Fax: 048/413 51 67
E-mail: opu.bb@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Jozef Plieštik (Riaditeľ úradu)
Tel.: 047/4316831
E-mail: jozef.pliestik.pbb@3s.land.gov.sk
Elena Antalová (Hlavný referent)
Tel.: 048/4723740
Fax: 048/4135167
E-mail: elena.antalova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Administratíva; Registratúra
JUDr. Anna Jakabová
Tel.: 048/4723747
E-mail: anna.jakabova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: právnik
Mgr. Pavel Tupa
Tel.: 048/4723747
E-mail: pavel.tupa.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: právnik
Ing. Dušan Dianiška
Tel.: 048/4723744
E-mail: dusan.dianiska.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: na ekonomickom úseku
Ing. Miroslava Šimunová (Odborný radca)
Tel.: 048/4723741
E-mail: miroslava.simunova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: na osobnom úrade
Ing. Anna Halčáková (Odborný radca)
Tel.: 048/4723743
E-mail: anna.halcakova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy; Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Ing. Jarmila Gombalová (Odborný radca)
Tel.: 048/4723743
E-mail: jarmila.gombalova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Ing. Zuzana Horváthová (Odborný radca)
Tel.: 048/4723745
E-mail: zuzana.horvathova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy; Záhradkové osady; ROEP
Ing. Peter Bubniak (Odborný radca)
Tel.: 048/4723746
E-mail: peter.bubniak.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: informatik
Eva Kadlecová (Referent)
Tel.: 048/4723742
E-mail: eva.kadlecova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: na ekonomickom úseku
Janka Adamcová (Referent)
Tel.: 048/4723744
E-mail: janka.adamcova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: na ekonomickom úseku
Ubytovanie v Nitre