Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice-okolie

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie
Popradská 78
040 11 Košice
Tel.: 055/6236415
Fax: 055/7898376
E-mail: opu.ks@3s.land.gov.sk

Adresár

Mgr. Róbert Rovňák
Tel.: 055/6236424
Fax: 055/7898376
Mobilný telefón: +421911907083
E-mail: robert.rovnak.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riaditeľ úradu
Adriana Vozárová
Tel.: +421556236415
Fax: +421557898376
E-mail: adriana.vozarova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: podateľňa úradu, evidencia registra združení účastníkov pozemkových úprav, evidencia v ASU, evidencia sťažností a podaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Mgr. Monika Polačková
Tel.: 055/6236420
Fax: 055/7898376
E-mail: monika.polackova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: zabezpečovanie činností v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákonov č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zabezpečovanie konania pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Ing. Zdeňka Takáčová
Tel.: 055/6236418
Fax: 055/7898376
E-mail: zdenka.takacova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: zabezpečovanie konania pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Bc. Miloš Kozák
Tel.: 055/6236423
Fax: 055/7898376
E-mail: milos.kozak.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: zabezpečovanie konania pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zabezpečovanie konaní o vyporiadaní vlastníctva v zriadených záhradkových osadách podľa zákona č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákonov č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, správa internetového portálu úradu
Ing. Vladimír Chvála
Tel.: 055/6236419
Fax: 055/7898376
E-mail: vladimir.chvala.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: zabezpečovanie činností v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Ing. Mária Kralčáková
Tel.: 055/6236422
Fax: 055/7898376
E-mail: maria.kralcakova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákonov č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ing. Ivana Plachetková
Tel.: 055/6236417
Fax: 055/7898376
E-mail: ivana.plachetkova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: zabezpečovanie činností v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, určovanie hodnoty BPEJ pozemkov, kde nie je zapísaný ROEP, oceňovanie pozemkov pre účely konania podľa zákonov č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákonov č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zabezpečovanie konania pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Ing. Viera Pelcová
Tel.: 055/6236416
Fax: 055/7898376
E-mail: viera.pelcova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: zabezpečovanie konaní o vyporiadaní vlastníctva v zriadených záhradkových osadách podľa zákona č. 64/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákonov č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Mgr. Jozefína Gicová
Tel.: 055/6236421
Fax: 055/7898376
E-mail: jozefina.gicova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: rozhodovanie o navrátení vlastníctva - reštitúcie podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ubytovanie v Nitre