Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Košiciach Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice

Kontakt

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Košiciach
Popradská 78
040 11 Košice
Tel.: 055/6236410- 14
Fax: 0557898375
E-mail: opr.ke@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Gabriela Pramuková
Tel.: 055/6236425
Mobilný telefón: 0911789720
E-mail: gabriela.pramukova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: vymenovaná zastupovať vedúceho zamestnanca - vedúceho odboru prvostupňového rozhodovania OPÚ v Košiciach
Ing. Eva Klemová
Tel.: 055/6236410
Fax: 0557898375
E-mail: eva.klemova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom - reštitúcie
Mgr. Peter Bóry
Tel.: 055/6236413
Fax: 0557898375
E-mail: peter.bory.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom - reštitúcie podľa zákonov 229/1991Zb. v znení neskorších predpisov a 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Ing. Katarína Andrassyová
Tel.: 055/6236414
Fax: 0557898375
E-mail: katarina.andrassyova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy (Košice I., II., III.a IV), konanie o vyporiadaní vlastníctva v zriadených záhradkových osadách
Ing. Tomáš Mertinko
Tel.: 055/6236411
Fax: +421-0557898375
E-mail: tomas.mertinko.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy, ochrana poľnohospodárskej pôdy (zastupovanie len počas neprítomnosti Ing. Andrassyovej), konanie o vyporiadaní vlastníctva v zriadených záhradkových osadách
JUDr. Viktor Gaura
Tel.: 055/6236412
Fax: 0557898375
E-mail: viktor.gaura.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom- reštitúcie
Ing. Alena Burinská
Tel.: 055/6236413
Fax: 0557898375
E-mail: alena.burinska.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: konanie o vyporiadaní vlastníctva v zriadených záhradkových osadách
Mgr. Dana Kostíková
Tel.: 055/6236412
E-mail: dana.kostikova.pke@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: rozhodovanie o navrátení vlastníctva k pozemkom - reštitúcie podľa zákonov 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a 503/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Ubytovanie v Nitre