Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Bardejove Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bardejov

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Bardejove
Dlhý rad 17
085 01 Bardejov
Tel.: , 054/4885018-19
Fax: 054/4881233
Mobilný telefón: 0910891009
E-mail: opu.bj@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Vasiľ Fignár (Riaditeľ úradu)
Mobilný telefón: 0910 891 009
E-mail: vasil.fignar.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riaditeľ, Pozemkové úpravy
JUDr. Brigita Hudyová (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755714
E-mail: brigita.hudyova.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie, Záhradkové osady
Ing. Ján Rusiňko (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755712
E-mail: jan.rusinko.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy
Ing. Marian Semanek (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755712
E-mail: marian.semanek.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy
Ing. Lubica Krutáková (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755711
E-mail: lubica.krutakova.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie
Ing. Jozef Mizla (Samostatný radca)
Tel.: 054/475 5710
E-mail: jozef.mizla.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana PPF
Ing. Mária Petrovičová (Samostatný radca)
Tel.: 054/4755713
E-mail: maria.petrovicova.pbj@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie, Zahradkové osady
Ubytovanie v Nitre