Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Žiar nad Hronom

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom
SNP 124
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/6780521, 0456723282
E-mail: opu.zh@stonline.sk
E-mail: opu.zh@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Dušan Berkeš (Riaditeľ úradu)
Tel.: 0456780520
Mobilný telefón: 0911800568
E-mail: dusan.berkes.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom
Ing. Darina Hermanová (Samostatný radca)
Tel.: 0456780522, IP 0455245027
E-mail: darina.hermanova.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Kontaktná osoba zastupujúca Obvodný pozemkový úrad v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy v katastálnych územiach: Baďan, Banky, Banská Štiavnica, Beluj, Bukovina, Bzenica, Dekýš, Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Trnávka, Horná Ždaňa, Horné Opatovce, Klastava, Kozelník, Ladomerská Vieska, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Prenčov, Prestavlky, Prochot, Repište, Sklené Teplice, Svätý Anton, Šašovské Podhradie, Vyhne, Žiar nad Hronom
Ing. František Horváth (Samostatný radca)
Tel.: 04556780534, IP 0455245031
E-mail: frantisek.horvath.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálnych územiach: Horné Hámre, Hrabičov, Orovnica, Ostrý Grúň Reštitúcie v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z. Záhradkové osady v zmysle zákona č. 64/1997 Zb., Vvyčleňovanie vlastných a náhradných pozemkov do dočasného užívania, podľa § 15 zák. č. 330/1991 Zb. a podľa § 12a zák. č. 504/2003 Z.z.
Ing. Branislav Jakúbek (Samostatný radca)
Tel.: 0456780528, IP 0452901100
E-mail: branislav.jakubek.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálnych územiach: Bukovina, Bzenica, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Horná Trnávka, Horná Ždaňa, Horné Opatovce, Hronská Dúbrava, Nevoľné, Prestavlky, Šašovské Podhradie, Trnavá Hora, Župkov ROEP v katastrálnych územiach: Hliník nad Hronom, Horné Opatovce
Ing. Tibor Lubušký (Samostatný radca)
Tel.: 0456780526, IP 0455245030
E-mail: tibor.lubusky.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálnych územiach: Ladomer, Lehôtka pod Brehmi
Ing. Jozef Môc (Samostatný radca)
Tel.: 0456780535, IP 0455245031
E-mail: jozef.moc.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálych územiach: Revištské Podzámčie, Štiavnické Bane, Žakýl
Ing. Jolana Palajová (Samostatný radca)
Tel.: 0456780531, IP 0455245033
E-mail: jolana.palajova.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy v katastrálnych územiach: Banská Belá, Banský Studenec, Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Horná Ves, Hronská Dúbrava, Ihráč, Ilija, Jalná, Janova Lehota, Jastrabá, Kľačany, Kopernica, Kosorín, Krahule, Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov, Lovčica, Lutila, Lúčky, Močiar, Nevoľné, Pitelová, Počúvadlo, Podhorie, Slaská, Stará Kremnička, Štiavnické Bane, Trnavá Hora, Trubín, Vysoká
Ing. Monika Rosenbergerová (Samostatný radca)
Tel.: 0456780523, IP 0455245028
E-mail: monika.rosenbergerova.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálnych územiach: Dolná Trnávka, Lovča, Pitelová, Repište, Sklené Teplice, Slaská, ROEP v katastrálnych územiach: Prochot, Repište, Sklené Teplice
Ing. Anna Tužinská (Samostatný radca)
Tel.: 0456780524, IP 0455245026
E-mail: anna.tuzinska.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálnych územiach: Jastrabá, Kľačany, Lovčica, Lutila, Trubín, Vieska ROEP v katastrálnom území Trubín
Bc. Jarmila Drozdová (Hlavný referent)
Tel.: 0456780527, IP 0455245030
E-mail: jarmila.drozdova.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: PPÚ v katastrálnych územiach: Banky, Janova Lehota, Kosorín, Stará Kremnićka, Vyhne, Žiar nad Hronom ROEP v katastrálnych územiach: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Kopernica, Lúčky, Vyhne
Bc. Júlia Sélešová (Hlavný referent)
Tel.: 0456780530, IP 0455245032
E-mail: julia.selesova.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy v katastrálnych územiach: Banská Hodruša, Brehy, Dolné Hámre, Horné Hámre, Hrabičov, Hronský Beňadik, Kľak, Kopanice, Malá Lehota, Nová Baňa, Orovnica, Ostrý Grúň, Píla, Psiare, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Veľké Pole, Voznica, Žarnovica, Žarnovická Huta, Župkov PPÚ v katastrálnom území Ihráč
Adela Grolmusová (Referent)
Tel.: 0456780521, IP 0455245029
E-mail: adela.grolmusova.pzh@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: úsek vedenia registratúry
Ubytovanie v Nitre