Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Zvolen

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene
Študentská 12
961 01 Zvolen
Tel.: 045/5245021
Fax: 045/5402422
Mobilný telefón: 0911800567
E-mail: milan.blasko.pzv@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Milan Blaško (Riaditeľ úradu)
Tel.: 045/5245021
Fax: 045/5402422
Mobilný telefón: 0911800567
E-mail: milan.blasko.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: riaditeľ úradu
Ing. Emília Bahýľová
Tel.: 045/5245016
Fax: 045/5402422
E-mail: emilia.bahylova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Úsek ochrany PPF, vedúca projektu pozemkových úprav v k.ú.Dúbravy.
Angela Beňová
Tel.: 045/5245019
Fax: 045/5402422
E-mail: angela.benova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Vedúca projektu pozemkových úprav v k.ú.Ostrá Lúka, vybavovanie reštitúcii v zmysle zákona č.503/2003 Z.z.
Bc.Ing. Žofia Hrončiaková
Tel.: 045/5245013
Fax: 045/5402422
E-mail: zofia.hronciakova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách v zmysle zák. č.64/1997 Z.z. okr. Zvolen (Pod Čerešňou, Na Hlinách, Zlatý Potok 2, Na Vršku, Priehrada, Kružovo), majetkoprávne usporiadanie pozemkov podľa zák. č.66/2009 Z.z.
Vladimír Kaňka
Tel.: 045/5245010
Fax: 0045/5402422
E-mail: vladimir.kanka.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Úsek vedenia registratúry
Ing. Eva Lyžičiarová
Tel.: 045/5245020
Fax: 045/5402422
E-mail: eva.lyziciarova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Vedúca projektu pozemkových úprav v k.ú.Hájniky a Sampor, zabezpečuje tvorbu internetovej stránky úradu
Katarína Martinová
Tel.: 045/5245015
Fax: 045/5402422
E-mail: katarina.martinova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Úsek ochrany PPF
Ing. Andrea Melichová
Tel.: 045/5245017
Fax: 045/5402422
E-mail: andrea.melichova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie v zmysle zákona č.503/2003 Z.z., vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách v zmysle zák. č.64/1997 Z.z. okr. Zvolen (Bučina 2, Sekier - Dolina, Neresnica - Potok, Sekier - Hájovňa, Hájik 3, Hájik 4, Hájik 5, Lipovec - Bukovinka, Pod Vodojemom, Podborová XI., Podborová IX., Pod Čertolínom, Neresnica 3,) okr.Detva (Sídlisko, Nad Mlynom)
Ing. Liviana Selecká
Tel.: 045/5245015
Fax: 045/5402422
E-mail: liviana.selecka.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Určovanie BPEJ, vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách v zmysle zák. č.64/1997 Z.z. (Pod Strážou, Zlatý Potok 3, Hrčkov Jarok 2), podľa zák. č. 255/1994 Zb. o poľnej stráži vykonáva rozhodovaciu činnosť, úsek ochrany PPF. Kontaktná osoba zastupujúca ObPÚ v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Ing. Nataša Greňová
Tel.: 045/5245018
Fax: 045/5402422
E-mail: natasa.grenova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Tohto času na materskej dovolenke
Ing. Michaela Pavelková
Tel.: 045/5245018
Fax: 045/5402422
E-mail: michaela.pavelkova.pzv@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Vedúca projektu pozemkových úprav v k.ú. Detvienska Huta, vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách v zmysle zák. č.64/1997 Z.z. (Baková Jama, Bôrový Potok)
Ubytovanie v Nitre