Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Revúcej Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Revúca

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Revúcej
Komenského 1237/40
050 01 Revúca
Tel.: 058/7877826, 058/4882027
Mobilný telefón: 0911 800 564
E-mail:

Adresár

Ing. Milan Čech (Riaditeľ úradu)
Tel.: 058/7877826
Mobilný telefón: 0911 800 564
E-mail: milan.cech.pra@3s.land.gov.sk
Ing. Vlasta Czakóová (Samostatný radca)
Tel.: 058/7877827
E-mail: vlasta.czakoova.pra@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:
- podľa zák. č. 330/1991 Zb. zabezpečuje vykonávanie projektu pozemkových úprav
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Tornaľa
- podľa zák. č. 220/2004 Z.z. zabezpečuje ochranu poľnohospodárskej pôdy
Ing. Viera Kiňová (Samostatný radca)
Tel.: 058/7877628
E-mail: viera.kinova.pra@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:
- podľa zák. č. 330/1991 Zb. zabezpečuje vykonávanie projektov pozemkových úprav
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Levkuška, ktorý bol zapísaný do KN
v mesiaci október 2008
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Gemer
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Gemerská Ves
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Chvalová
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Žiar
Ing. Martina Frandelová (Samostatný radca)
Tel.: 058/7877628
E-mail: martina.frandelova.pra@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:
- podľa zák. č. 330/1991 Zb. zabezpečuje vykonávanie projektov pozemkových úprav
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Rašice, ktorý bol zapísaný do KN v mesiaci november 2008
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Višňové, ktorý bol zapísaný do KN v mesiaci október 2010
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Skerešovo
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Otročok
RNDr. Ľubica Halušková (Samostatný radca)
Tel.: 058/7877827
E-mail: lubica.haluskova.pra@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:
- podľa zák. č. 64/1997 Z.z. rieši záhradkové osady
- podľa zák. č. 255/1994 Zb. o poľnej stráži vykonáva rozhodovaciu činnosť
- podľa § 12a zákona č. 504/2003 Z.z. vykonáva rozhodovaciu činnosť o vzniku podnájomného vzťahu k pozemkom
- vydáva BPEJ
- kontaktná osoba zastupujúca OPÚ v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
- publisher portálu WWW stránky úradu
Ing. Daša Lehocká (Samostatný radca)
Tel.: 058/7877825
E-mail: dasa.lehocka.pra@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:
- podľa zák. č. 330/1991 Zb. zabezpečuje vykonávanie projektov pozemkových úprav
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Železné, ktorý bol zapísaný do KN v mesiaci máj 2010
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Polina, ktorý bol zapísaný do KN v mesiaci december 2010
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Držkovce
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Strelnice
Magdaléna Austová (Hlavný referent)
Tel.: 058/7877825
E-mail: magdalena.austova.pra@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:
- podľa zák. č. 330/1991 Zb. zabezpečuje vykonávanie projektov pozemkových úprav
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Starňa, ktorý bol zapísaný do KN v mesiaci jún 2010
- vedúca projektu pozemkových úprav v k. ú. Behynce
- podľa zák. č.229/1991 Zb. rieši reštitúcie
- podľa zák. č.503/2003 Z.z. rieši reštitúcie
Ubytovanie v Nitre