Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Lučenci Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Lučenec

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Lučenci
Námestie republiky 26
984 01 Lučenec
Tel.: 047/4302711, 4316810
Fax: 047/4302712
E-mail: marek.hroncek.plc@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Marek Hronček (Riaditeľ úradu)
Tel.: 047/4302725, 4316811
Fax: 047/4302712
Mobilný telefón: 0911800563
E-mail: marek.hroncek.plc@3s.land.gov.sk
Ing. Alena Jurigová
Tel.: 047/4302715, 4316812
Fax: 047/4302712
E-mail: alena.jurigova.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - záhradkové osady - projekt pozemkových úprav kú. Ratka
Katarína Stehlíková
Tel.: 047/4302724, 4316820
Fax: 047/4302712
E-mail: katarina.stehlikova.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - záhradkové osady - určovanie BPEJ
Ing. Ivana Michaliková
Tel.: 047/4302721, 4316817
Fax: 047/4302712
E-mail: ivana.michalikova.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - reštitúcie podľa zákona 503/2003 Z.z. - oprava ROEP - Projekt pozemkových úprav kú. Točnica
Ing. Peter Macháček
Tel.: 047/4302723, 4316819
Fax: 047/4302712
E-mail: peter.machacek.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - reštitúcie podľa zákona 503/2003 Z.z. - pozemkové úpravy kú. Šurice - realizácia projektu kú. Prša
Ing. Lýdia Hricová
Tel.: 047/4302725, 4316821
Fax: 047/4302712
E-mail: lidia.hricova.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - reštitúcie podľa zákona 503/2003 Z.z.
Bc. Miriam Galdíková
Tel.: 047/4302715, 4316812
Fax: 047/4302712
E-mail: miriam.galdikova.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - Spracovanie ROEP (Poltársky obvod) - Projekt pozemkových úprav kú. Jelšovec
Bc. Ľubica Martinská
Tel.: 047/4302716, 4316813
Fax: 047/4302712
E-mail: lubica.martinska.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - ochrana poľnohospodárskej pôdy
Jolana Sudárová
Tel.: 047/4302717, 4316814
Fax: 047/4302712
E-mail: jolana.sudarova.plc@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: - ochrana poľnohospodárskej pôdy
Ubytovanie v Nitre