Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Banská Bystrica

Kontakt

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Banskej Bystrici
Skuteckého 19, P.O.BOX 177
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4712907, 4712908
Fax: 048/4712907
E-mail:

Adresár

Mgr. Pavol Lepieš (Riaditeľ úradu)
Tel.: 048/4723713
Fax: 048/4712907
Mobilný telefón: 0911800561
E-mail: pavol.lepies.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: vedúci odboru
Ing. Jozef Schenk
Tel.: 048/4723714
E-mail: jozef.schenk.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie pozemkových spoločenstiev, ROEP
Elena Kejmarová
Tel.: 048/4723714
E-mail: elana.kejmarova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: príspevky za ROEP, reštitúcie pozemkových spoločenstiev
Iveta Chabanová
Tel.: 048/4723711
E-mail: iveta.chabanova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy - zákon č. 220/2004 Z.z. - materská dovolenka
Marta Škarbová
Tel.: 048/4723711
E-mail: marta.skarbova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy - zákon č. 220/2004 Z.z.
Mária Marochničová
Tel.: 048/4723712
E-mail: maria.marochnicova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: stanovenie BPEJ, štatistika činnosti úradu, podateľňa - podnety, žiadosti, odvolania a iné podania
Ing. Martina Cimermanová
Tel.: 048/4723710
E-mail: martina.cimermanova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: vyporiadanie záhradkových osád - zákon č. 64/1997 Z.z.
Mgr. Alena Hupianová
Tel.: 048/4723715
E-mail: alena.hupianova.pbb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie - zákon č. 503/2003 Z.z.
Ubytovanie v Nitre