Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Ružomberok

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Ružomberku
Nám. Andreja Hlinku 74
034 01 Ružomberok
Tel.: 044/4304672
Fax: 044/4304672
E-mail: opu.rk@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Ján Ferianc (Riaditeľ úradu)
Tel.: 044/5518827
Fax: 044/4304672
Mobilný telefón: 0910/891043
E-mail: jan.ferianc.prk@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:


Hlavná činnosť

Riaditeľ Obvodného pozemkové úradu v RužomberkuIng. Iveta Krivosudská (Samostatný radca)
Tel.: 044/5518829
Fax: 044/4304672
E-mail: iveta.krivosudska.prk@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:


Hlavná činnosť

Predpis

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Konanie podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z.zMgr. Lada Nováková (Samostatný radca)
Tel.: 044/5518828
Fax: 044/4304672
E-mail: lada.novakova.prk@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:


Hlavná činnosť

Predpis

Reštitúcie

Konanie podľa zákona č. 229/1991 Zb.

Reštitúcie

Konanie podľa zákona NR SR č.503/2004 Z.z.

Záhradkové osady

Konanie podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z.z.Bc. Andrea Plávková (Samostatný radca)
Tel.: 044/5518826
Fax: 044/4304672
E-mail: andrea.plavkova.prk@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:


Hlavná činnosť

Predpis

Register obnovenej evidencie pozemkov

Konanie podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.

Projekty pozemkových úprav Konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb.Bc. Rudolf Vorek (Samostatný radca)
Tel.: 044/5518830
Fax: 044/4304672
E-mail: rudolf.vorek.prk@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:


Hlavná činnosť

Predpis

Projekty pozemkových úprav

Konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb.

Register obnovenej evidencie pozemkov

Konanie podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.

Reštitúcie

Konanie podľa zákona č. 229/1991 Zb.Bc. Hynek Beluš (Samostatný radca)
Tel.: 044/5518830
Fax: 044/4304672
E-mail: hynek.belus.prk@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť:


Hlavná činnosť

Predpis

Register obnovenej evidencie pozemkov

Konanie podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z.z.

BPEJ


Projekty pozemkových úprav

Konanie podľa zákona č. 330/1991 Zb.Ubytovanie v Nitre