Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Čadci Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Čadca

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Čadci
Palárikova 95
022 01 Čadca
Tel.: 041/5074225
Fax: 041/4333617
E-mail:

Adresár

Ing. Ján Grešák
Tel.: 041/5074225
Fax: 041/4333617
Mobilný telefón: 0910891039
E-mail: jan.gresak.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: riaditeľ, záhradkové osady
Ing. Daniela Vráblová
Tel.: 041/5074226
E-mail: daniela.vrablova.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Registre obnovenej evidencie pozemkov ( k.ú. Raková, Oščadnica )
Ing. Elemír Šplhák
Tel.: 041/5074227
E-mail: elemir.splhak.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Register obnovenej evidencie pozemkov ( ROEP Nesluša ), Projekty pozemkových úprav ( PPÚ Snežnica, Povina )
Ing. Ivan Kocúr
Tel.: 041/5074232 - pracovisko KNM
E-mail: ivan.kocur.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie v okrese Kysucké Nové Mesto, PPÚ Rudina
Ing. Beáta Bazgerová
Tel.: 041/5074228
Fax: 041/4333617
E-mail: beata.bazgerova.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Registre obnovenej evidencie pozemkov ( ROEP v zast. území Stará Bystrica ) a projekty pozemkových úprav ( PPÚ Turkov, Makov)
Mgr. Radoslav Čečotka
Tel.: 041/5074229
E-mail: radoslav.cecotka.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Projekty pozemkových úprav ( PPÚ Dunajov a Dlhá nad Kysucou)
Ing. Jana Kožová
Tel.: 041/5074232 - pracovisko KNM
E-mail: jana.kozova.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy, evidencia pošty
Ing. Viola Prívarová
Tel.: 041/5074230
E-mail: viola. privarova.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana poľnohospodárskej pôdy
Bc. Danka Tomčalová
Tel.: 041/5074225
E-mail: danka.tomcalova.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Evidencia pošty, sťažností, informácií, petícií
Ing. Iveta Pohančeníková
Tel.: 041/5074226
E-mail: iveta.pohancenikova.pca@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie v okrese Čadca
Ubytovanie v Nitre