Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Topoľčany

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Topoľčanoch
Nám. Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany
Tel.: 038/5363515
E-mail: opu.to@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Ladislav Skladaný (Riaditeľ úradu)
Tel.: 038/5363515
E-mail: ladislav.skladany.pto@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: riaditeľ úradu
Ing. Eva Kasalová (Samostatný radca)
Tel.: 038/5363513
E-mail: eva.kasalova.pto@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana a využívanie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 220/2004 Z.z.
Ing. Rudolf Gašparovič (Samostatný radca)
Tel.: 038/5363512
E-mail: rudolf.gasparovic.pto@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy, reštitúcie, určovanie kódov BPEJ, vysporiadanie vlastníctva v záhradkových osadách
Ing. Ivan Guniš (Samostatný radca)
Tel.: 038/5363514
E-mail: ivan.gunis.pto@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy, reštitúcie
Blažena Križmová (Referent)
Tel.: 038/5363510
E-mail: blazena.krizmova.pto@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: podateľňa, administratívny systém úradu
Ubytovanie v Nitre