Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nitra

Kontakt

Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Nitre
Štefánikova trieda 88
949 01 Nitra
Tel.: 037/6925415
Fax: 037/6522141
E-mail: opr.nr@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Anna Ivančíková (Vedúci odboru prvostupňového rozhodovania)
Tel.: 037/6925415
Fax: 037/6522141
E-mail: anna.ivancikova.pnr@3s.land.gov.sk
Bc. Eva Chvojková (Radca)
Tel.: 037/6925416
Fax: 037/6522141
E-mail: eva.chvojkova.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Ján Pobuda (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925411
Fax: 037/6522141
E-mail: jan.pobuda.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Peter Malý (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925410
Fax: 037/6522141
E-mail: peter.maly.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Vladislav Zvardoň (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925411
Fax: 037/6522141
E-mail: vladislav.zvardon.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Katarína Medzayová (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925412
Fax: 037/6522141
E-mail: katarina.medzayova.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Oľga Majnová (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925413
Fax: 037/6522141
E-mail: olga.majnova.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Edita Valachová (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925413
Fax: 037/6522141
E-mail: edita.valachova.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Juraj Horák (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925414
Fax: 037/6522141
E-mail: juraj.horak.pnr@3s.land.gov.sk
Ing. Vladimír Ďurfina (Samostatný radca)
Tel.: 037/6925414
Fax: 037/6522141
E-mail: vladimir.durfina.pnr@3s.land.gov.sk
Ubytovanie v Nitre