Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Komárne Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Komárno

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Komárne
Senný trh 4
945 01 Komárno
Tel.: 035/6913625
E-mail: opu.kn@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. arch. Miroslav Rusko (Riaditeľ úradu)
Tel.: 035/6913627
E-mail: miroslav.rusko.pkn@3s.land.gov.sk
Ing. Juraj Klein (Samostatný radca)
Tel.: 035/6913626
E-mail: juraj.klein.pkn@3s.land.gov.sk
Bc. Mária Pšenáková (Samostatný radca)
Tel.: 035/6913628
E-mail: maria.psenakova.pkn@3s.land.gov.sk
Ing. Edita Felgerová (Samostatný radca)
Tel.: 035/6913629
E-mail: edita.felgerova.pkn@3s.land.gov.sk
Ing. Adriana Zácsová (Samostatný radca)
Tel.: 0356913632
E-mail: adriana.zacsova.pkn@3s.land.gov.sk
Mgr. Roman Mačica (Samostatný radca)
Tel.: 035/6913631
E-mail: roman.macica.pkk@3s.land.gov.sk
Ing. Erika Kovácsová (Odborný radca)
Tel.: 035/6913633
E-mail: erika.kovacsova.pkn@3s.land.gov.sk
Eva Pelčáková (Odborný pracovník vo verejnej službe)
Tel.: 035/6913627
E-mail: eva.pelcakova.pkn@3s.land.gov.sk
Ubytovanie v Nitre