Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Považská Bystrica

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici
Centrum 1/1
017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/430 7714, 430 0163
Fax: 042/426 2523
E-mail: opu.pb@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Viera Belobradová (Riaditeľ úradu)
Tel.: 042 430 7715 (34215) 042 4300 163
Fax: 042 426 2523
Mobilný telefón: 0910891036
E-mail: viera.belobradova.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: riaditeľka úradu
Ing. Miroslav Čičkán
Tel.: 042 430 7712 (34212), 042 4300 155
Fax: 042 426 2523
E-mail: miroslav.cickan.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie, zástupca riaditeľky
Anna Šištíková
Tel.: 042 430 7714 (34214), 042 4300 164
Fax: 042 426 2523
E-mail: anna.sistikova.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: podateľňa, účtovná agenda, hosp. správa úradu, § 12a, záhradkové osady
Ing. Jarmila Baliaková
Tel.: 042 430 7711 (34211), 042 4300 157
Fax: 042 426 2523
E-mail: jarmila.baliakova.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy, záhradkové osady, zákon č. 66/2009 Z.z.
Mgr. Daniela Balejová
Tel.: 042 430 7713 (34213), 042 4300 173
Fax: 042 426 2523
E-mail: daniela.balejova.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: ochrana poľnohospodárskej pôdy, vynímanie pozemkov z PPF
Ing. Jana Faciníková
Tel.: 042 290 1216 (34216)
Fax: 042 426 2523
E-mail: jana.facinikova.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie
Mária Košková
Tel.: 042 430 7713 (34213)
Fax: 042 426 2523
E-mail: maria.koskova.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: príspevky ROEP, záhradkové osady, ochrana PPF - stanoviská, BPEJ
Mgr. Peter Trúchlik
Tel.: 042 430 7710 (34210)
Fax: 042 426 2523
E-mail: peter.truchlik.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy
Ing. Vojtech Poliačik
Tel.: 042 430 7710 (34212)
Fax: 042 426 2523
E-mail: vojtech.poliacik.ppb@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy, záhradkové osady
Ubytovanie v Nitre