Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Mesto nad Váhom

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom
Hviezdoslavova 36
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel.: 032/6501925-28
Fax: 032/7715699
E-mail: opu.nm@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing Vladimír Knapec (Riaditeľ úradu)
Mobilný telefón: 0910 891035
E-mail: vladimir.knapec.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riadiťeľ úradu
Ing. Jarmila Mordinová (Samostatný radca)
Tel.: 032 650 19 26
E-mail: jarmila.mordinova.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy, Reštitúcie
Ing. Zuzana Vaváková (Samostatný radca)
Tel.: 032 650 19 27
E-mail: zuzana.vavakova.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie, Záhradkové osady
Ing. Elena Virágová (Samostatný radca)
Tel.: 032 650 19 27
E-mail: elena.viragova.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie, Pozemkové úpravy
Ing. Róbert Kročian (Samostatný radca)
Tel.: 032 650 19 25
E-mail: robert.krocian.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana PPF
JUDr. Oľga Bunčiaková (Samostatný radca)
Tel.: 032 650 19 26
E-mail: olga.bunciakova.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Reštitúcie, Pozemkové úpravy
Ing. Miloš Kališ
Tel.: 032 650 19 28
E-mail: milos.kalis.pnm@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy, § 12a, BPEJ, záhradkové osady
Ubytovanie v Nitre