Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Dunajská Streda

Kontakt

Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Tel.: +421/0/315910315
Fax: +421/0/315515307
E-mail: opu.ds@3s.land.gov.sk

Adresár

Ing. Peter Toma (Riaditeľ úradu)
Tel.: 031/5910318
Mobilný telefón: 0910/891006
E-mail: peter.toma.pds@3s.land.gov.sk
Petronela Kántorová (Radca)
Tel.: 031/5910315
E-mail: petronela.kantorova.pds@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: administratívna agenda
JUDr. Mária Fričová (Samostatný radca)
Tel.: 031/5910311
E-mail: maria.fricova.pds@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie
Ing. Szilárd Csicsay (Samostatný radca)
Tel.: 031/5910313
E-mail: szilard.csicsay.pds@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie, stanovenie BPEJ
Bc. Mária Csémiová (Samostatný radca)
Tel.: 031/5910310
E-mail: maria.csemiova.pds@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana poľnohospodárskej pôdy (zákon č. 220/2004 Z.z.)
Ing. Martin Vondena (Samostatný radca)
Tel.: 031/5910317
E-mail: martin.vondena.pds@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: reštitúcie
Ing. Štefan Miklós (Samostatný radca)
Tel.: 031/5910312
E-mail: stefan.miklos.pds@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: pozemkové úpravy
Ubytovanie v Nitre