Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Kontakt

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/57 108 710
Fax: -
Mobilný telefón: -
E-mail: opr.ba@3s.land.gov.sk

Adresár

Mgr. Lucia Vyhlídalová (Hlavný radca)
Tel.: 02/57108711
E-mail: lucia.vyhlidalova.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Vedúca OPR OPÚ v BA
Ing. Viera Grolmusová (Odborný radca)
Tel.: 02/57 108 712
E-mail: viera.grolmusova.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu v zmysle zák. č. 220/2004 Z.z.
Mgr. Michal Pisár (Odborný radca)
Tel.: 02/57 108 718
E-mail: michal.pisar.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riešenie reštitúcií v zmysle zák. č. 229/1991 Zb. a 503/2004 Z.z.
JUDr. Monika Beláková (Odborný radca)
E-mail: monika.belakova.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riešenie reštitúcií v zmysle zák. č. 229/1991 Zb. a 503/2004 Z.z.
Ing. Eva Galbavá (Odborný radca)
Tel.: 02/57 108 714
E-mail: eva.galbava.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riešenie reštitúcií v zmysle zák. č. 229/1991 Zb. a 503/2003 Z.z.
JUDr. Milan Šoltes (Odborný radca)
Tel.: 02/57 108 716
E-mail: milan.soltes.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Pozemkové úpravy podľa zákona č. 330/1991 Zb.
Helena Havranová (Referent)
Tel.: 02/57 108 741
E-mail: helena.havranova.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Podateľňa, vyjadrenia k uplatneným reštitučným nárokom, BPEJ,
Zuzana Bereczová (Referent)
Tel.: 02/57 108 719
E-mail: zuzana.bereczova.pba@3s.land.gov.sk
Hlavná činnosť: Riešenie reštitúcií v zmysle zák. č. 229/1991 Zb. a v zmysle zák. č. 503/2003 Z.z.
Ubytovanie v Nitre