Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Úradné hodiny

8:00 - 12:00 ; 13:00-15:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00 ; 13:00 - 16:30
nestránkový deň
8:00 - 12:00

Poznámka

V naliehavých prípadoch vybavujeme i v nestránkové dni
Ubytovanie v Nitre