Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Bratislava

Úradné hodiny

konzultačné hodiny 8:00 - 12.00, 13.00 -17.00 hod
-
konzultačné hodiny 8:00- 12.00, 13.00-16.00 hod.
-
-

Poznámka

Podateľňa každý deň (obedná pauza od 12.00 - 13.00 hod.) nasledovne: pondelok : 8:00 - 17.00 hod., utorok: 8.00 - 14.30 hod., streda 08.00 - 16.00 hod., štvrtok 8:00 - 14.30 hod., piatok 08.00 - 12.00 hod. Žiadame konzultačné hodiny rešpektovať.
Ubytovanie v Nitre