Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Banskej Bystrici Erb - Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica

Oznamy

30/05/12 Prebytočný majetok KPÚ v Banskej Bystrici

Prebytočný majetok KPÚ v Banskej Bystrici na predaj

05/04/12 Oznámenie

PPÚ zverejnené vo vestníku VO

Ubytovanie v Nitre