Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Košice-okolie

Oznamy

28/12/05 Program na prezeranie príloh na stránke ObPÚ Košice - okolie

Na prezeranie príloh na našich stránkach je potrebné mať nainštalovaný program Adobe Reader, alebo Foxit Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, môžte si ho stiahnuť a zdarma používať odtiaľ , alebo odtiaľ 

07/03/06 Oznámenie o začatí prípravného konania pozemkových úprav v k. ú. Zádiel
Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie oznamuje všetkým účastníkom pozemkových úprav, že na základe nariadeného prípravného konania podľa § 7 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vykoná potrebné zisťovanie za účelom posúdenia dôvodnosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav v katastrálnom území Zádiel.
07/03/06 Oznámenie o nariadení prípravného konania v k. ú. Moldava a Budulov
Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie oznamuje všetkým účastníkom pozemkových úprav, že na základe nariadeného prípravného konania podľa § 7 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vykoná potrebné zisťovanie za účelom posúdenia dôvodnosti a účelnosti vykonania pozemkových úprav v katastrálnych územiach Moldava nad Bodvou a Budulov.
06/03/06 Verejné zhromaždenie vlastníkov nehnuteľností v katastrálnych územiach Budulov a Moldava nad Bodvou
Dňa 24. marca 2006 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území Budulov a Moldava nad Bodvou na oboznámenie s možnosťami konania pozemkových úprav v týchto katastrálnych územiach. Vlastníci, ktorí sa ho nemohli zúčastniť, môžu vyjadriť svoj záujem resp. nezáujem s konaním pozemkových úprav na priloženom anketnom lístku.
Ubytovanie v Nitre