Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Dunajská Streda

Oznamy

18/09/13 Rozhodnutia o trvalom odňatí PP

Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede týmto zverejní rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pre výstavbu "Spínacej stanice 400 kV Gabčíkovo" pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 BA.

Ubytovanie v Nitre