Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Košiciach Erb - Obvodný pozemkový úrad Košice

Príslušné obvodné pozemkové úrady

Lokalizácia

Úradná tabuľa (od 07/02/2007)

Archív
Ubytovanie v Nitre